Tarieven 2020

Onderstaande tarieven zijn bruto bedragen. Met aftrek van de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft wanneer u werkt of studeert, houdt u uw netto eigen bijdrage over. Wist u dat u via onze Netto Opvangkosten Calculator direct kan uitrekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn?

De kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang gaat in het jaar 2020 omhoog naar maximaal € 6,27 per uur. In 2019 is dat € 6,15. In het nieuwe jaar zullen onze bureaukosten stijgen naar € 0,80 per afgenomen uur. Deze stijging is een direct gevolg van de te verwachten cao stijging voor onze eigen bemiddelingsmedewerkers en de extra kosten die het pakket ROSA met zich mee brengt.

Aan de bureaukosten zijn geen maandelijkse minimale of maximale uren verbonden. Deze bureaukosten zijn voor alle gastouders en alle opvangsoorten gelijk. Het uurtarief van de gastouder + de bureaukosten maken samen het uurtarief voor de vraagouders. Aan de gastouders geven wij adviestarieven die zij kúnnen hanteren voor hun gastouderopvang. Het gros van de gastouders neemt deze adviestarieven over, een enkeling bepaald haar eigen uurtarief en communiceert deze met haar eigen vraagouders.

 

De door ons geadviseerde uurtarieven voor de gastouders in 2020 zijn: 

 

Tijdvak

Percentage

Uurtarief gastouder

Bureaukosten

Uurtarief vraagouder

Maximale kinderopvangtoeslag

Dagopvang

7:00 – 18:00 

100%

€ 5,50

€ 0,80

€ 6,30

€ 6,27

Avond / vroege opvang

6:00 – 7:00 &

18:00 – 22:00

125%

€ 6,88

€ 0,80

€ 7,68

€ 6,27

Nachtopvang

22:00 – 6:00

75%

€ 4,13

€ 0,80

€ 4,93

€ 6,27

Zaterdagopvang

7:00 – 18:00

125%

€ 6,88

€ 0,80

€ 7,68

€ 6,27

Zon- en feestdagen

7:00 – 18:00

150%

€ 8,25

€ 0,80

€ 9,05

€ 6,27

 

Het staat iedere gastouder vrij om met haar eigen vraagouders afspraken te maken over extra vergoedingen voor voeding, verzorgingsproducten of bijvoorbeeld gereden kilometers.

  • De facturen worden digitaal verzonden en middels automatische incasso voldaan. Wanneer de automatische incasso niet mogelijk is, brengen wij € 1,60 administratiekosten in rekening.
  • Voor dag en Dou heeft het recht om haar tarieven periodiek aan te passen, mede op basis van de procentuele stijging van de loon kosten volgens de CAO Kinderopvang. Een wijziging wordt u minimaal 2 maanden van te voren meegedeeld en is eerst voorgelegd door de oudercommissie.

Kinderopvangtoeslag
Waarschijnlijk komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Deze kunt u aanvragen op www.toeslagen.nl. Voor deze aanvraag heeft u ons LRKP-nummer, uw Dig-ID code, de sofinummers van de kinderen en uzelf en onze tariefinformatie nodig.
De registratienummers van het LRKP zijn per gastouder verschillend. Wij informeren u hierover. 

Voor meer informatie over de zakelijke kant van Voor dag en Dou verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden