Stagiaires

Voor dag en Dou werkt met maximaal 2 stagiaires op de groep. Stagiaires van een van onderstaande opleidingen kunnen bij Voor dag en Dou een stage lopen. Veelal worden de stageplaatsen vanuit de opleiding gecoördineerd. Van elke stagiair verwachten wij een sollicitatiebrief. Deze kun je opsturen naar de locatie waar je stage wilt gaan lopen. De adressen kan je hier vinden.

Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft op 20-07-2011 als erkend leerbedrijf geregistreerd: Voor dag en Dou te Oosterwolde. Het registratienummer is 132327. Deze erkenning is voor de duur van 4 jaar afgegeven.
Inmiddels is de registratie overgenomen door de Stichting Beroepdsonderwijs Bedrijfsleven. Aan de registratie is niet langer een termijn verbonden maar deze is voor onbepaalde tijd. 
De erkenning is verleend voor de kwalificaties:

  • Sociaal Agogisch Werk
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang
  • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (oude opleiding)
  • Pedagogisch medewerker kinderopvang
  • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (oude opleiding)

Voor dag en Dou biedt alleen BBL trajecten aan wanneer de stagiair reeds een afgeronde SPW opleiding niveau 3 heeft.