Oudercommissie Het Gastouderbureau

Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou heeft haar eigen oudercommissie. Iedere OC vergadert vier maal per jaar en heeft inspraak in bepaalde ontwikkelingen binnen Voor dag en Dou zoals bijvoorbeeld de hoogte van de bureaukosten.

In het reglement dat u hieronder kunt downloaden zijn de bevoegdheden en werkzaamheden van de OC beschreven. 
Van elke OC is een getekend exemplaar van het reglement aanwezig bij zowel de secretaris als op het kantoor van Voor dag en Dou.

De oudercommissie van Het Gastouderbureau kan wel wat ondersteuning gebruiken! Bent u vraagouder bij ons en bent u betrokken bij uw gastouderopvang? Wij horen het graag!

  • Marijke ten Hoor (Voorzitter)
  • ..
  • ..
  • ..

Voor vragen aan de oudercommissie van Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou kunt u een mail sturen aan oudercommissie@dagendou.nl

Het reglement Oudercommissie van Voor dag en Dou kunt u hier in PDF downloaden:
Reglement Oudercommissie Voor dag en Dou