Oudercommissie Het Gastouderbureau

Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou heeft op dit moment geen eigen oudercommissie. We zouden dat wel graag willen! Deze commissie komt vier keer per jaar bijeen en heeft inspraak in bepaalde zaken, zoals de hoogte van de bureaukosten.

In het reglement, dat je kunt downloaden in de OuderApp, staan de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie beschreven. Er is een ondertekend exemplaar van dit reglement beschikbaar bij zowel de secretaris als op het kantoor van Voor dag en Dou.

We zoeken dus ondersteuning voor de oudercommissie van Het Gastouderbureau! Ben je een ouder die gebruikmaakt van onze gastouderopvang en betrokken wilt zijn? We horen graag van je!

Als je vragen hebt voor de oudercommissie van Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou, stuur dan een e-mail naar oudercommissie@dagendou.nl.