Downloads voor gastouders

Als gastouder bij Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou, heb je natuurlijk onze informatiemap ontvangen. In de informatiemap zijn zaken als het Pedagogisch Beleid en diverse werkformulieren opgenomen. Daarnaast hoort iedere gastouder in zijn of haar eigen map de meest recente risicoinventarisatie en contactgegevens van de vraagouders op te nemen.

Naast deze map, hebben we een aantal downloads voor jou als gastouder. Wanneer je niet kunt vinden wat je zoekt, horen wij dat graag!

Beleid:

Formulieren: