Aanvragen compensatie 2e Lockdown

Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou,

U heeft van ons bericht ontvangen over de compensatie van de eigen bijdrage over de periode van 16 december 2020 tot en met 8 februari 2021. In de e-mail die u kreeg, hebben wij de compensatieregeling van Voor dag en Dou beschreven. Ook hebben we voor u berekend op welke compensatie u aanspraak kunt maken.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de compensatie, zijn er een aantal voorwaarden gesteld. Zo moeten de facturen vanaf 16 december 2020 door u als ouder zijn betaald en moet er tijdens de maand van de compensatieregeling (mei 2021) een lopend contract zijn met Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou. Wanneer u voldoet aan deze voorwaarden, zullen we uw compensatie volgens uw wensen verder afhandelen. Heeft u nog niet (alle) facturen betaald vanaf 16 december? Dan heeft u tot 1 april 2021 de tijd om dit alsnog te doen.

Met dit formulier gaat u aan ons aangeven op welke manier u uw compensatie wilt afhandelen. U heeft daarvoor 3 keuzes. Allereerst vragen we enkele persoonlijke gegevens van u zodat wij goed duidelijk hebben voor welke kinderen u de compensatie aanvraagt.

Mocht u vragen hebben over het invullen van dit formulier of over de compensatieregeling in het algemeen, dan kunt u bellen met Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou op 0516-820985. 

 
Soort opvang:*
 
Soort contract*

U gaat nu kiezen op welke manier wij uw compensatie gaan verwerken. 

U kunt kiezen uit:

Volledige compensatie
Het volledige bedrag van compensatie heeft u in een e-mail van ons ontvangen. Wanneer u dit volledige bedrag gecompenseerd wil hebben, zullen we dat met u verrekenen op de facturen van de maand mei 2021. U zult op deze factuur een 'min-bedrag' zien staan met als omschrijving 'Compensatie Corona-sluiting'.

Gedeeltelijke compensatie
U kunt er ook voor kiezen om de helft van het te compenseren bedrag eenmalig op de factuur van mei 2021 te laten verrekenen. U zult dan op deze factuur 50% van het genoemde compensatiebedrag als 'min-bedrag' zien staan met als omschrijving 'Compensatie Corona-sluiting'.

Geen compensatie
Een flink aantal ouders heeft aangegeven niet door ons, Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou, gecompenseerd te willen worden en geen behoefte te hebben aan de terugbetaling vanuit Voor dag en Dou. Dat waarderen wij zeer! Mocht u ook af willen zien van de compensatie door Voor dag en Dou dan kunt u dat ook hieronder aan ons aangeven.

 

Met het inzenden van dit formulier gaan wij uw keuze voor het afwikkelen van uw compensatieregeling verwerken. Onze hartelijke dank! Nadat wij uw keuze hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging per mail. Na het insturen van dit formulier wordt u teruggestuurd naar onze website. 

Marlou Gorter - Woltmeijer
Het Gastouderbureau van Voor dag en Dou