Oudercommissie Villa Roezemoes

Bij Villa Roezemoes hebben we ook een oudercommissie. Deze commissie komt minstens vier keer per jaar bij elkaar om te praten over bepaalde zaken die spelen bij Voor dag en Dou. Ze hebben inspraak en mogen meedenken over ontwikkelingen binnen onze organisatie.

In het reglement dat je hieronder kunt downloaden, staan alle bevoegdheden en taken van de oudercommissie beschreven. Elk lid van de oudercommissie heeft een ondertekend exemplaar van dit reglement, dat zowel bij de secretaris als op ons kantoor aanwezig is.

De oudercommissie van Villa Roezemoes bestaat uit:

  • Anton Schanssema (Voorzitter)
  • Manon Tuinstra (Lid)
  • ... (Lid)

Als je vragen hebt voor de oudercommissie van Voor dag en Dou, kun je een e-mail sturen naar oudercommissie@dagendou.nl. Ze helpen je graag verder.

Je kunt het reglement van de oudercommissie van Voor dag en Dou lezen in de OuderApp. Daar vind je alle belangrijke informatie die je nodig hebt.