Oudercommissie Villa Roezemoes

Alle locaties hebben hun eigen oudercommissie. Iedere OC vergadert minimaal vier maal per jaar en heeft inspraak in bepaalde ontwikkelingen binnen Voor dag en Dou.
In het reglement dat u hieronder kunt downloaden zijn de bevoegdheden en werkzaamheden van de OC beschreven. Van elke OC is een getekend exemplaar van het reglement aanwezig bij zowel de secretaris als op het kantoor van Voor dag en Dou.

Villa Roezemoes:
Gea Riksen(Voorzitter)
Anton Schanssema(Secretaris)
Marnix Manten(Lid)
... (lid)

Zoals u ziet is de oudercommissie van Villa Roezemoes nog niet compleet. Middels de maandelijkse De Fladder zoeken we naar een OC-lid. Bent u ouder met een kind op Villa Roezemoes en heeft u interesse in meedenken over beleid en praktische zaken? Neemt u contact op met de oudercommissie of Caroll Wolff

Voor vragen aan de oudercommissie van Voor dag en Dou kunt u een mail sturen aan oudercommissie@dagendou.nl

Het reglement Oudercommissie van Voor dag en Dou kunt u hier in PDF downloaden:
Reglement Oudercommissie Voor dag en Dou