Inspectierapporten GGD

Periodiek worden alle kinderopvang locaties in Nederland gecontroleerd door de GGD. Tijdens deze inspectie komen allerlei aspecten rondom de veiligheid, gezondheid en het pedagogisch handelen van de betreffende locatie aan bod. De te inspecteren onderdelen liggen vast in zogenoemde toetsingskaders.
Met ingang van 1 januari 2013 zijn kinderopvang organisaties verplicht deze rapporten middels hun website openbaar te maken.
Op deze plek publiceren wij van onze locaties de inspectierapporten. U kunt de rapporten volledig in PDF downloaden.