Oudercommissie Villa Sprankel

Alle locaties van Voor dag en Dou hebben hun eigen oudercommissie. De OC vergadert vier maal per jaar en heeft inspraak in bepaalde ontwikkelingen binnen Voor dag en Dou.
In het reglement dat u hieronder kunt downloaden zijn de bevoegdheden en werkzaamheden van de OC beschreven. Van elke OC is een getekend exemplaar van het reglement aanwezig bij zowel de secretaris als op het kantoor van Voor dag en Dou.

Oudercommissie Villa Sprankel:

  • Aline van Harten
  • Janna Couperus
  • Diane Versteeg
  • Angela Hofstee

Voor vragen aan de oudercommissie van Voor dag en Dou kunt u een mail sturen aan oudercommissie@dagendou.nl

Het reglement Oudercommissie van Voor dag en Dou kunt u hier in PDF downloaden:
Reglement oudercommissie Voor dag en Dou