Oudercommissie Villa Sprankel

Bij Voor dag en Dou hebben alle locaties een eigen oudercommissie. De oudercommissie (OC) komt vier keer per jaar bij elkaar en heeft invloed op bepaalde ontwikkelingen binnen Voor dag en Dou. In het reglement, dat je hieronder kunt downloaden, staan de taken en verantwoordelijkheden van de OC beschreven. Er is een getekend exemplaar van het reglement aanwezig bij zowel de secretaris als op het kantoor van Voor dag en Dou.

Oudercommissie Villa Sprankel:

  • Aline van Harten
  • Janna Couperus
  • Diane Versteeg
  • Angela Hofstee

Als je vragen hebt voor de oudercommissie van Voor dag en Dou, kun je een e-mail sturen naar oudercommissie@dagendou.nl.

Je kunt het reglement van de oudercommissie van Voor dag en Dou lezen in de OuderApp. Daar vind je alle belangrijke informatie die je nodig hebt.