Oudercommissie Villa Fonkel

Bij Voor dag en Dou hebben alle locaties een eigen oudercommissie. De oudercommissie (OC) komt vier keer per jaar bij elkaar en heeft invloed op bepaalde ontwikkelingen binnen Voor dag en Dou. In het reglement, dat je hieronder kunt downloaden, staan de taken en verantwoordelijkheden van de OC beschreven. Er is een getekend exemplaar van het reglement aanwezig bij zowel de secretaris als op het kantoor van Voor dag en Dou.

Oudercommissie Villa Fonkel:

  • Inez Koning (Voorzitter)
  • Claudia Tapken (Secretaris)
  • Veerle van Koningsveld 
  • Hendrik Sjoerd Visser
  • Lianne de Vries

Voor vragen aan de oudercommissie van Voor dag en Dou kunt u een mail sturen aan oudercommissie@dagendou.nl

Je kunt het reglement van de oudercommissie van Voor dag en Dou lezen in de OuderApp. Daar vind je alle belangrijke informatie die je nodig hebt.