Heeft u een vraag of een klacht?

 

Bij Voor dag en Dou doen we ons uiterste best om goed voor jouw kind te zorgen. Op onze website heb je kunnen lezen over onze visie op kinderopvang en hoe wij te werk gaan wanneer jouw kind bij ons is. Maar soms gaat het niet helemaal zoals jij wilt. Daarom willen we graag met jou in gesprek gaan, zodat we samen onze kinderopvang nog beter, mooier of praktischer kunnen maken.

Voor dag en Dou is een kleine, lokale kinderopvang. We hebben direct contact met ouders en vinden het belangrijk dat je eventuele klachten of opmerkingen met ons deelt. Op die manier houden we scherp oog op onze dienstverlening en zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de opvang optimaal blijft.

Heb je vragen over praktische zaken zoals planning, aanmelding of facturering? Wil je meer weten over onze pedagogische visie, beleidsplannen of protocollen? We staan graag voor je klaar. Onze medewerkers en vestigingsmanagers helpen je graag verder.

Als je een klacht hebt waarbij je denkt dat je niet bij Douwine Koopman of een van onze medewerkers terecht kunt, kan de oudercommissie mogelijk iets voor je betekenen. Elke locatie heeft een eigen oudercommissie en op de pagina van jouw locatie kun je zien wie jouw contactpersonen zijn. Je kunt contact opnemen met de oudercommissie via e-mail: oudercommissie@dagendou.nl.

Voor dag en Dou is aangesloten bij De Geschillencommissie. Als je een vraag of klacht hebt over de opvang, kun je altijd contact opnemen met:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Voor dag en Dou is geregistreerd bij deze klachtencommissie. Als ouder kun je, indien nodig via de oudercommissie, klachten indienen over beleid, tarieven en andere zaken bij De Geschillencommissie. Op www.degeschillencommissie.nl vind je informatie over hoe de klachtencommissie werkt en de richtlijnen voor het indienen van jouw klacht.

Meer informatie over de interne klachtenprocedure en het reglement van De Geschillencommissie kun je vinden in onze klachtreglementen. Deze kan je downloaden in de OuderApp.