Heeft u een vraag of een klacht?

Wij zorgen voor uw kind en doen dat naar ons beste vermogen. Op deze site heeft u een indruk kunnen krijgen van onze visie op kinderopvang en de manier waarop wij willen en zullen handelen wanneer uw kind bij ons is. Toch kan het zijn dat het niet gaat zoals u het wilt. Graag gaan we met u in gesprek zodat we onze kinderopvang, samen met u, nog beter, mooier of praktischer kunnen maken.

Voor dag en Dou is een kleine, lokale kinderopvang. Ons contact met ouders is rechtstreeks, laagdrempelig en persoonlijk. We hopen dan ook dat u met klachten of opmerkingen niet blijft rondlopen maar ze te berde brengt. Niet alleen houdt u ons daarmee scherp, de kwaliteit van de opvang blijft zo ook optimaal.
Heeft u een vraag over praktische zaken zoals planning, aanmelden of facturen? Wilt u meer weten over onze pedagogische visie, beleidsplannen of protocollen? We staan u graag te woord. Onze leidsters en vestigingsmanagers staan voor u klaar. 

Heeft u een klacht waarmee u denkt niet terecht te kunnen bij Douwine Koopman of een van de medewerkers? Wellicht kan de oudercommissie wat voor u betekenen. Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. Op de pagina van uw locatie ziet u wie uw contactpersonen zijn.
U kunt contact opnemen met de oudercommissie via mail: oudercommissie@dagendou.nl

Voor dag en Dou is aangesloten bij De Geschillencommissie. U kunt zich met uw vraag of klacht over de opvang altijd wenden tot:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Voor dag en Dou is aangemeld bij deze klachtenkamer. Als ouder kunt u, eventueel via de oudercommissie, klachten over beleid, tarieven en dergelijke indienen bij De Geschillencommissie. Op www.degeschillencommissie.nl leest u hoe de klachtencommissie werkt en wat de richtlijnen zijn voor het indienen van uw klacht.

Over de interne klachtenprocedure en het reglement van De Geschillencommissie leest u in onderstaande documenten meer. 

Intern Klachtreglement Voor dag en Dou

Reglement De Geschillencommissie