Huisregels

Bij Voor dag en Dou hanteren we huisregels die gebaseerd zijn op belangrijke waarden zoals respect voor elkaar, jezelf en je omgeving. Deze regels zorgen ervoor dat we een prettige, werkzame en veilige omgeving hebben op onze locaties. Ze gelden voor zowel volwassenen als kinderen.

  1. Bij ons wordt iedereen gewaardeerd en gerespecteerd, omdat we allemaal uniek en waardevol zijn op onze eigen manier. We behandelen elkaar dan ook met respect en waardering. Volwassenen houden hun emoties onder controle als ze met kinderen omgaan. We schreeuwen niet tegen kinderen en maken geen fysiek contact uit frustratie of boosheid.

  2. We respecteren elkaars spullen. Ouders zijn verantwoordelijk voor het netjes opruimen van tassen en jassen in de luizenzak, zodat er geen verwarring of beschadiging ontstaat.

  3. Bij alle activiteiten hebben we oog voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Roken is niet toegestaan op onze locaties en het consumeren van alcoholische dranken of gebruiken van drugs is verboden.

  4. Om de rust op de groep te bewaren, brengen ouders hun kinderen zo kort mogelijk naar binnen en halen ze ze weer op. We proberen het spel van de andere kinderen niet te verstoren. Natuurlijk is er altijd ruimte om met de leidster na te praten of te overleggen, rekening houdend met de aanwezige kinderen.

  5. Naast deze huisregels hebben we ook afspraken over aanmelden, afmelden, betalingen en andere zaken. U kunt deze vinden in ons Pedagogisch Beleid en Algemene Voorwaarden.

Naast deze huisregels hebben we ook afspraken over aanmelden, afmelden, betalingsafspraken etcetera. Deze vind u terug in ons Pedagogisch Beleid en Algemene Voorwaarden.