Huisregels

Op basis van geldende basiswaarden zoals respect hebben voor elkaar, jezelf en je omgeving hebben we huisregels gemaakt waaraan we ons houden om een prettig, werkbaar en veilig leef- en leerklimaat te waarborgen. Deze huisregels gelden voor alle volwassenen en kinderen die op de locaties van Voor dag en Dou aanwezig zijn.

  • We zijn allemaal uniek en waardevol op onze eigen manier en willen dat we met respect en op waarde geschat behandeld worden. Zo gaan we ook met anderen om.
  • Bij de omgang met de kinderen houden volwassenen altijd hun eigen emoties onder controle. Er wordt niet geschreeuwd tegen kinderen of fysiek contact gemaakt uit frustratie of boosheid.
  • We hebben respect voor elkaars spullen. Ouders zijn verantwoordelijk voor het correct opruimen van tassen en jassen in de luizenzak om verwarring of beschadiging te voorkomen.
  • Bij alle activiteiten houden we de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het oog.
  • Het is niet toegestaan te roken op de locaties van Voor dag en Dou. Ook het nuttigen van alcoholische dranken is verboden.
  • Om de rust op de groep te waarborgen houden de ouders het halen en brengen van hun kinderen kort, zo veel mogelijk zonder de (andere) kinderen in hun spel te storen. Nabespreken of overleg met de leidster kan altijd, rekening houdend met de kinderen die er op dat moment zijn.

Naast deze huisregels hebben we ook afspraken over aanmelden, afmelden, betalingsafspraken etcetera. Deze vind u terug in ons Pedagogisch Beleid en Algemene Voorwaarden.