Extra flexibiliteit binnen Jaarpakket

 

Bij het kiezen voor een Jaarpakket, kiest u voor 100 % zorgeloze kinderopvang. U bent het hele kalenderjaar zeker van een vaste plek op een vaste groep voor uw kind. En dat tegen het laagste uurtarief. 

Uw planning wordt vooraf vastgelegd op basis van de dagdelen en dagen  die u nodig heeft. Op basis van deze basisplanning ontvangt u iedere maand dezelfde factuur met dezelfde maandlasten. U weet precies waar u aan toe bent. 

Dat is fijn! Maar het is niet altijd 'standaard' en u heeft wel eens extra opvang nodig. Of uw kind is ziek en uw opvangdag is juist niet nodig. In dat geval hebben we voor u de volgende mogelijkheden:

  • Niet-afgenomen dagdelen kunt u later inzetten als ruildag. De ruildagen zijn het hele kalenderjaar geldig. Via de agenda in het Ouderportaal of de Ouder-App vraagt u een ruildag / spaardag aan. Dat kan tot 4 weken tevoren. 
  • Heeft u geen dagen in te ruilen en toch extra opvang nodig? In dat geval hebben we voor u een extra voordelig uurtarief voor flexibele opvang. Deze extra opvang wordt als extra bedrag op de factuur van de volgende maand aan u in rekening gebracht. Deze extra opvang staat ook gewoon benoemd op de jaaropgave en voor deze uren komt u ook gewoon in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag
  • Speciaal voor BSO ouders met een Jaarpakket: we begrijpen dat uw opvangvraag tijdens schoolvakanties heel anders kan zijn dan uw vraag tijdens de schoolweken. Daarom maken we voor u een pakket op maat. U geeft precies aan hoeveel vakantiedagen, hoeveel VSO en hoeveel BSO u nodig heeft. Heeft u in de voorjaarsvakantie geen opvang nodig? Die dagen kunt u in de zomervakantie dan weer inzetten.

Extra flexibiliteit binnen Schoolwekenpakket

Wanneer u zelf in het onderwijs werkt of tijdens de schoolvakanties een andere oplossing heeft voor de opvang van uw kind, is het Schoolwekenpakket ideaal. Buiten alle schoolvakanties om bent u zeker van een vaste plek op een vaste groep voor uw kind.

Uw planning wordt vooraf vastgelegd op basis van de dagdelen en dagen  die u nodig heeft. Op basis van deze basisplanning ontvangt u iedere maand dezelfde factuur met dezelfde maandlasten. U weet precies waar u aan toe bent. 

Dat is fijn! Maar het is niet altijd 'standaard' en u heeft wel eens extra opvang nodig. Of uw kind is ziek en uw opvangdag is juist niet nodig. In dat geval hebben we voor u de volgende mogelijkheden:

  • Niet-afgenomen dagdelen kunt u later inzetten als ruildag. De ruildagen zijn het hele kalenderjaar geldig en in te plannen voor de momenten dat u voor dezelfde uren opvang nodig heeft. Via de agenda in het Ouderportaal of de Ouder-App vraagt u een ruildag / spaardag aan. Dat kan tot 4 weken tevoren. 
  • Is er toch een schoolvakantie waarin uw kind op de BSO komt of heeft u geen ruildagen meer in te zetten? Met de aanvraag van extra flexuren is dat snel geregeld. U doet dat binnen het Schoolwekenpakket voor een gereduceerd tarief. Ook deze uren zijn vanzelfsprekend opgenomen op de jaaropgave; wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u deze uren ook doorgeven aan de belastingdienst.

Extra flexibiliteit binnen Flexibele Opvang

Binnen ons pakket Flexibele Opvang, geeft u zelf in de Ouder-App of via het Ouderportaal aan op welke dagen en tijden u opvang nodig heeft. Hierbij hanteren wij standaard een minimale afname per maand. 

Het is ook mogelijk om de Flexibele Opvang op basis van jaaruren in te plannen. Dit heet een ‘flexbudget’. Het maakt binnen het flexbudget niet uit of u in de ene maand minder uren afneemt en in de volgende maand wat meer uren. U betaalt maandelijks een vast bedrag gedurende het gehele jaar, u plant in het jaar zélf uw flexibele uren in. Pas wanneer uw volledige flexbudget op is, brengen we de extra afgenomen uren in rekening.

Het flexbudget is naar ieders wensen aan te passen. Denkt u in een jaar meer uren Flexibele Opvang nodig te hebben dan de minimale afname vraagt? Dan kijken we samen met u naar uw vraag. Uw flexbudget is ook gedurende het jaar altijd te verhogen.

De minimale afname voor Flexibele Opvang is doorgerekend per week en per jaar:

  per week per maand per jaar
Kinderopvang:     3,6 uur 16 uur 192 uur
BSO: 2,7 uur 12 uur 144 uur


Het voordeel van een flexbudget: de uren die u sowieso (minimaal) afneemt bij Voor dag en Dou, kunt u inzetten zoals u dat zelf wil. Per klokuur, niet per dagdeel. U doet het aanvragen van de uren via de Ouder-App of het Ouderportaal.

Let op: Wanneer u halverwege een kalenderjaar een contract met een flexbudget gaat opzeggen, wordt altijd gekeken of er aan de voorwaarde van de maandelijkse minimale afname is voldaan. Er kán een afrekening plaatsvinden.