Uw contract wijzigen of opzeggen

Voor dag en Dou is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang. Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie. Hierin zijn duidelijke afspraken gemaakt over het opzeggen en wijzigen van contracten binnen de kinderopvang. 

 

  • Voor het opzeggen of gedeeltelijk opzeggen (dus een of meerdere dag(delen) opzeggen) van een Jaarpakket of Schoolwekenpakket geld een opzegtermijn van één maand. Deze maand gaat in op de dag dat de opzegging of gedeeltelijke opzegging schriftelijk is ontvangen bij onze administratie. 

  • Binnen Flexibele Opvang heeft u geen dagdelen of dagen die u contractueel moet wijzigen. U geeft de planning immers zelf door in uw agenda op de Ouder-App of het Ouderportaal. Voor het opzeggen van Flexibele Opvang geld een opzegtermijn van één maand. Deze maand gaat in op de dag dat de opzegging of gedeeltelijke opzegging schriftelijk is ontvangen bij onze administratie.

  • Wanneer uw kind van onze kinderopvanggroepen naar de BSO gaat omdat hij of zij 4 jaar wordt, dan regelen we dat op tijd met u. Wanneer uw kind gaat wennen op de BSO, is het ook tijd om uw contract met Voor dag en Dou te regelen.

  • Wilt u een contractvorm wijzigen maar uw kind blijft wel op dezelfde groep? Bijvoorbeeld van een Schoolwekenpakket naar een Jaarpakket? Ook dan hanteren we de overstaptermijn van een maand. Deze maand gaat in op de dag dat de opzegging of gedeeltelijke opzegging schriftelijk is ontvangen bij onze administratie.