Uw contract wijzigen of opzeggen

Voor dag en Dou is aangesloten bij de BVOK (Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang). We hanteren de Algemene Voorwaarden van deze organisatie. Hierin zijn duidelijke regels vastgelegd over het opzeggen en wijzigen van contracten in de kinderopvang.

  • Als je de kinderopvang of BSO geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen (bijvoorbeeld één of meerdere dagdelen), geldt er een opzegtermijn van één maand. Deze termijn gaat in op de dag dat we de schriftelijke opzegging of gedeeltelijke opzegging hebben ontvangen bij onze administratie. Mail je wijziging of opzegging aan planning@dagendou.nl 

  • Wanneer je kind van de kinderopvanggroep naar de BSO gaat omdat hij of zij 4 jaar wordt, zorgen we ervoor dat dit tijdig wordt geregeld. Je hoeft alleen het contract schriftelijk op te zeggen wanneer je na de kinderopvang géén gebruik gaat maken van onze BSO.
    Als je kind gaat wennen op de BSO, is het ook tijd om de inhoud van het BSO-contract met Voor dag en Dou te regelen.

Wil je een wijziging aanbrengen in de contractvorm, maar blijft je kind wel op dezelfde groep? Bijvoorbeeld van een Schoolwekenpakket naar een Jaarpakket? Ook in dat geval hanteren we een overstaptermijn van één maand. Deze termijn gaat in op de dag dat we de schriftelijke opzegging of gedeeltelijke opzegging hebben ontvangen bij onze administratie.