De spelregels bij het ruilen en sparen van opvang:

Bij Voor dag en Dou hebben we een regeling waarbij ouders een reguliere opvangdag kosteloos kunnen ruilen tegen een andere dag, de ruildag. Hier zijn een aantal spelregels voor opgesteld:

 • Als je kind meer dan 24 uur voor de geplande opvang wordt afgemeld, wordt die dag beschikbaar gesteld als ruildag.
 • Opvang die niet tijdig wordt afgemeld, kan niet worden opgespaard als ruildag.
 • De opgespaarde ruildagen kunnen gedurende het lopende kalenderjaar worden gebruikt als extra opvangdagen.
 • Dagen waarop Voor dag en Dou gesloten is (feestdagen, studiedagen en 1e week kerstvakantie) kunnen niet worden gespaard en geruild. Deze dagen worden ook niet in rekening gebracht. 
 • Je kunt een ruildag tot maximaal 12 weken van tevoren aanvragen.
 • Ruildagen kunnen alleen worden ingezet voor dezelfde duur als de oorspronkelijke dag. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een te ruilen BSO-middag in te zetten op een vakantiedag die valt in een van de landelijke schoolvakanties.
 • De te ruilen dag moet in zijn geheel worden ingezet en kan niet worden opgesplitst in losse uren.
 • Het aanvragen van een ruildag kun je doen via de Ouder-App, waarin we het hebben over 'Spaardagen'.
 • Het inhalen of ruilen van een dag of dagdeel is alleen mogelijk als de planning dit toelaat. Dit hangt af van het totale aantal kinderen en de beschikbaarheid van personeel. We kunnen geen extra medewerkers inzetten voor een ruiling.
 • Eenmaal aangevraagde extra opvang kan niet achteraf worden gewijzigd naar een ruildag.
 • Verzoeken voor ruildagen worden behandeld op volgorde van aanvraag.
 • Ruildagen kunnen niet worden gebruikt ter vervanging van de vaste dagen of dagdelen volgens het contract. Ruildagen kunnen worden gebruikt tot aan het einde van het contract.
 • Geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd.
 • Indien mogelijk wordt je kind op de eigen groep geplaatst tijdens een ruildag. Als dit niet mogelijk is, maar er zijn wel alternatieve mogelijkheden binnen dezelfde locatie, dan bieden we dit als alternatief aan.
 • Als je kinderen op verschillende groepen heeft, moet voor elk kind apart een aanvraag voor ruiling worden ingediend.
 • Ruildagen kunnen op geen enkele manier worden omgezet in geld of korting, zelfs niet bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst.
 • Ruildagen kunnen niet worden overgedragen naar een broertje of zusje, aangezien zij een eigen contract hebben. Ook niet na beëindiging van het contract.
 • Alle opgespaarde ruildagen komen te vervallen bij het aflopen van je contract en/of op 31 december van elk kalenderjaar.