De spelregels bij het ruilen en sparen van opvang:

We bieden ouders de mogelijkheid om een reguliere opvangdag te laten vervallen (bijvoorbeeld bij ziekte) en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve dag, de ruildag. Hiervoor hebben wij een aantal spelregels vastgesteld:

 • Wanneer je kind ruimer dan 24 uur voor aanvang van de geplande opvang wordt afgemeld, wordt de geplande opvang beschikbaar gesteld als ruildag
 • Opvang die niet tijdig wordt afgemeld, kan niet worden opgespaard als ruildag
 • De opgespaarde ruildagen kunnen gedurende het lopende kalenderjaar worden ingepland als extra opvangdagen
 • Landelijke feestdagen waarop de locaties van Voor dag en Dou gesloten zijn, kunnen worden ingezet als ruildag
 • U kunt opname van uw ruildag tot maximaal 12 weken tevoren aanvragen
 • Ruildagen kunnen alleen worden ingezet voor een dagdeel of dag van dezelfde omvang. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een te ruilen BSO-middag in te zetten op een vakantiedag die valt in een van de landelijke schoolvakanties
 • De te ruilen dag wordt in zijn geheel ingezet. De dag / het dagdeel kan niet worden opgesplitst in losse uren
 • Het aanvragen van een ruildag doet u via de Ouder-App. In de Ouder-App wordt gesproken over ‘Spaardagen’.
 • Het inhalen of ruilen van een dag of dagdeel, is alleen mogelijk indien de planning dat toelaat. Dit is afhankelijk van het totaal aantal kinderen, maar ook van de personele bezetting. Wij kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten voor een ruiling
 • Al aangevraagde extra opvang kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd in een ruildag
 • Verzoeken voor ruildagen worden op de administratie behandeld in datumvolgorde van aanvraag
 • Het is niet mogelijk om ruildagen te gebruiken als vervanging van de vaste, volgens het contract afgenomen dagen of dagdelen. Ruildagen zijn te gebruiken tot de dag waarop het contract afloopt.
 • Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd
 • Het kind wordt indien mogelijk op de eigen stamgroep geplaatst bij een ruildag. Mocht dit niet mogelijk zijn en er zijn wel mogelijkheden op een andere groep binnen dezelfde locatie, dan zal dit alternatief aan u worden aangeboden
 • Als u kinderen op verschillende groepen heeft, moet er voor ieder kind apart een aanvraag voor ruiling worden ingediend
 • Ruildagen kunnen in geen enkel geval worden omgezet in geld of korting, ook niet bij eerder beëindigen van de overeenkomst
 • Ruildagen zijn niet over te dragen naar een broertje of zusje, zij hebben een eigen contract. Ook niet na beëindiging van het contract
 • Alle gespaarde ruildagen komen te vervallen wanneer uw contract afloopt en/of op 31 december van ieder kalender jaar