Heb jij recht op kinderopvangtoeslag?

 

Wanneer je aan het werk bent of studeert, kom je vaak in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hiermee helpt de overheid je een groot deel van de kosten voor kinderopvang te betalen. De hoogte van de toeslag die je ontvangt, hangt af van:

  • je (gezamenlijk) inkomen,
  • het aantal uren dat je kind naar de opvang gaat,
  • het type opvang dat je nodig hebt, en
  • of jij en je kind op hetzelfde adres wonen.

Het is belangrijk om te weten dat je de kinderopvangtoeslag niet automatisch krijgt. Je moet een aanvraag indienen via Mijn Toeslagen op de website van de Belastingdienst. Hiervoor heb je je DigID nodig.
Naast de toeslag moet je ook een eigen bijdrage betalen aan Voor dag en Dou. Dit is het deel van de factuur dat niet wordt gedekt door de toeslag. Je moet kunnen aantonen dat je de eigen bijdrage aan de Belastingdienst hebt betaald, bijvoorbeeld met bankafschriften. Aan het begin van elk jaar ontvang je van Voor dag en Dou een jaaroverzicht met de gemaakte kosten voor kinderopvang in het voorgaande jaar. Zorg ervoor dat je dit overzicht goed bewaart, want de Belastingdienst kan je vragen om een kopie ervan.

Op onze website vind je een handige Netto Kosten Calculator. Met deze tool kun je gemakkelijk berekenen wat jouw eigen bijdrage zal zijn. Je ziet direct de verwachte factuurbedragen, het bedrag waar je mogelijk recht hebt op kinderopvangtoeslag, en uiteindelijk wat jouw netto kosten zijn voor de opvang van je kind. Zo krijg je snel inzicht in de financiële kant van de kinderopvang.