Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u werkt of studeert, heeft u vaak recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaald hiermee een flink gedeelte van uw kinderopvangkosten. De maximaal te vergoeden uurtarieven vanuit de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2020 zijn vastgesteld op € 8,17 voor de kinderopvang en € 7,02 voor de BSO. De hoogte van uw persoonlijke tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang, is afhankelijk van:

  • Uw (gezamenlijk) inkomen
  • Het aantal uur dat u werkt
  • Het aantal uur dat uw kind op de kinderopvang komt
  • Het soort opvang dat u nodig heeft (Kinderopvang, BSO of Gastouderopvang)
  • Of u en uw kind op hetzelfde adres wonen

Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch, u moet een aanvraag doen door in te loggen bij de belastingdienst op Mijn Toeslagen. U heeft hiervoor uw DIGID code nodig.

Naast de kinderopvangtoeslag bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen aan Voor dag en Dou. Deze eigen bijdrage is het gedeelte van de factuur die niet door de kinderopvangtoeslag wordt gedekt. U moet het betalen van deze eigen bijdrage aan de belastingdienst kunnen aantonen met bankafschriften.
Aan het begin van ieder jaar ontvangt u van Voor dag en Dou een jaaropgave over de gemaakte kosten in de kinderopvang binnen het jaar ervoor. Bewaart u deze jaaropgave goed, rond de zomervakantie kan de belastingdienst u vragen om een kopie van deze jaaropgave.

Op de website van Voor dag en Dou hebben we een Netto Kosten Calculator gezet. Met deze calculator kunt u een berekening maken over de hoogte van uw eigen bijdrage. U ziet in een oogopslag wat de verwachte factuurbedragen zijn, op welk bedrag kinderopvangtoeslag u eventueel recht heeft en wat uiteindelijk uw eigen netto kosten zijn voor de opvang van uw kind.