Melden verkoudheidsklachten

Vanaf 11 mei 2020 is de kinderopvang en BSO weer geopend! Een van de uitgangspunten van deze opening na de corona-sluiting is dat kinderen met verkoudheidsklachten niet naar de opvang mogen komen. Het RIVM maakt een uitzondering voor kinderen met chronische klachten aan de luchtwegen. 

De berichtgeving vanuit de overheid is:

Het RIVM heeft dinsdag 12 mei 2020 een handreiking over hoe te handelen bij kinderen met langdurige neusverkoudheid gepubliceerd.

Wanneer thuisblijven?
Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen.

Aandachtspunten:
Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar kinderopvang.
Voorkom dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

Kinderen met chronische luchtwegklachten

Kinderen die last hebben van bijvoorbeeld hooikoorts of astma en herkenbare klachten hebben die horen bij deze aandoening mogen wel naar de opvang. Alleen als het klachtenpatroon verandert of als het kind nieuwe klachten krijgt moet het kind thuisblijven.

Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden op COVID-19.

Kinderen met nieuw ontstane luchtwegklachten
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.

Melding verkoudheidsklachten kind

 
Opvanglocatie
 
Soort opvang:

Middels dit formulier geeft u aan dat uw kind verkoudheidsklachten heeft als gevolg van een chronische aandoening. Wij vragen u dringend om hieronder aan te geven van welke klachten uw kind dagelijks last heeft. 

 
Mijn kind heeft de volgende klachten, als gevolg van een (chronische) aandoening aan de luchtwegen:

Met het inzenden van dit formulier geeft u aan dat uw kind verkoudheidsklachten heeft die passen in het beeld van een COVID-19 besmetting, echter aanwijsbaar en aantoonbaar een andere oorzaak hebben. 
Met het melden van deze klachten, kunnen wij uw kind opvangen bij Voor dag en Dou. Mocht blijken dat deze genoemde klachten tijdens de opvangdag wijzigen of verergeren, dan zullen wij u vragen uw kind op te halen. 

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind. 

Welkom terug!