Coronamaatregelen kinderopvang

Binnen Voor dag en Dou zorgen we dagelijks voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen die bij ons worden opgevangen. Nu we in Nederland te maken hebben met maatregelen om het COVID-19 virus terug te dringen uit onze maatschappij, zijn er ook binnen Voor dag en Dou afspraken waar wij ons allen aan houden. 

Wilt u meer achtergrondinformatie over deze afspraken? In het ouderportaal / MyChapp staat de laatste versie van het 'Protocol Kinderopvang' onder 'Documenten'. 

De maatregelen die wij nemen zijn:

 • Kinderen worden door 1 volwassene gehaald en gebracht
 • Volwassenen dragen een mondkapje bij het betreden van een van onze locaties. Ook medewerkers
 • Volwassenen én kinderen desinfecteren hun handen bij het binnen komen van de locatie. 
 • Bij het brengen van de kinderen houden wij anderhalve meter afstand tot u als ouder. Aanwijzingen zijn in de vorm van 'anderhalvemeter stickers' op de vloer geplakt
 • Overdrachten doen we zoveel mogelijk digitaal via het schriftje in het ouderportaal / myChapp. 
 • 10 minuten vóór het ophalen van uw kind(eren) belt u even met de groep. Wij zorgen er voor dat uw kind klaar staat
 • Wanneer wij kinderen naar school, peuterspeelgroep of sport brengen dragen wij een mondkapje
 • Wij laten géén extra volwassenen tot op onze locaties zolang de lockdown van kracht is. Afspraken met ouders maken wij zoveel mogelijk digitaal. Stagiaires komen niet op onze kinderopvang. Leveranciers en bedrijven waarmee wij samenwerken komen niet op onze locatie wanneer dat niet echt noodzakelijk is. 
 • Bij verkoudheidsklachten blijven wij thuis en laten we ons testen
 • Medewerkers die niet op de groep werken, werken zoveel mogelijk vanuit huis
 • Op de groepen zijn, naast de reguliere schoonmaaklijsten, extra hygiëne eisen gesteld. Medewerkers maken vaker en intensiever schoon