Tarieven 2018

Onderstaande tarieven zijn bruto bedragen. Met aftrek van de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft wanneer u werkt of studeert, houdt u uw netto eigen bijdrage over. Wist u dat u via onze Netto Opvangkosten Calculator direct kan uitrekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn?

Uurtarief Kinderopvang: € 8,20
Uurtarief BSO: € 7,41
Uurtarief Gastouderopvang € 5,91 waarvan € 0,61 administratiekosten
Uurtarief nood-opvang: € 12,50 (in geval van spoed / kind is niet ingeschreven)
   

Het uurtarief is inclusief:

(bij gastouderopvang worden
hierover afspraken gemaakt
met uw gastouder)

Ontbijt om 7.30 uur
Fruit eten om 9.30 uur
Lunch om 11.30 uur
Snack om 14.30 uur of direct uit school
Luiers en drinken gedurende de gehele dag.

   
Voor 6 uur en na 20.00 uur: 150% van het reguliere uurtarief
Voor 7.00 uur en na 18.00 uur: 125% van het reguliere uurtarief
Zaterdag: 150% van het reguliere uurtarief
Zon- en feestdagen: 200% van het reguliere uurtarief
   
Avondmaaltijd: € 3,50 per maaltijd
Vervoer minder dan 5 km: € 2,00 per rit
Vervoer 5 - 10 km: € 2,45 per rit
Vervoer 10 - 20 km: € 5,20 per kind per rit.

 

  • De facturen worden digitaal verzonden en middels automatische incasso voldaan. Wanneer een van beiden niet mogelijk is, brengen wij € 1,60 administratiekosten in rekening.
  • We hanteren een minimale afname van 2 uren aaneengesloten per dag voor de kinderopvang en 1 uur aaneengesloten per dag voor de BSO. 
    Voorschoolseopvang valt niet onder deze regeling. Hiervoor wordt geen minimaal aantal uren in rekening gebracht. 
  • Voor elk aangemeld kind geldt een minimale afname van 1 dagdeel in de maand.
    Voor de kinderopvang houdt dit in 4,5 uur, voor de BSO 2,5 uur. Wanneer uw kind in een bepaalde maand geen gebruik heeft gemaakt van de opvang mogelijkheden, worden deze uren in rekening gebracht.
  • Wanneer er gedurende twee maanden geen opvang is afgenomen en hierover geen contact is geweest, wordt de overeenkomst beindigd. Mocht u daarna alsnog gebruik willen maken van de mogelijkheden dan zal de aanmeldprocedure opnieuw in gang worden gezet. Het kan gebeuren dat uw kind dan op een wachtlijst zal moeten worden geplaatst.
  • Voor dag en Dou heeft het recht om haar tarieven periodiek aan te passen, mede op basis van de procentuele stijging van de loon kosten volgens de CAO Kinderopvang. Een wijziging wordt u minimaal 2 maanden van te voren meegedeeld en is eerst voorgelegd door de oudercommissie.

Kinderopvangtoeslag
Waarschijnlijk komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Deze kunt u aanvragen op www.toeslagen.nl. Voor deze aanvraag heeft u ons LRKP-nummer, uw Dig-ID code, de sofinummers van de kinderen en uzelf en onze tariefinformatie nodig.
De registratienummers van het LRKP zijn per locatie verschillend. Op de pagina van uw locatie treft u de juiste informatie aan.
Met de Netto Opvangkosten Calculator van Voor dag en Dou kunt u alvast een proefberekening maken van het bedrag aan kinderopvangtoeslag wat u mogelijk zou ontvangen.

Voor meer informatie over de zakelijke kant van Voor dag en Dou verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden