Beleid, protocollen en reglementen

Het maken van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, vraagt de nodige voorbereiding. De op deze pagina te downloaden documenten geven u nog meer zicht op de werkwijze die wij hanteren. 

Een aantal van deze documenten zijn in papieren vorm op iedere groep aanwezig. Mocht u iets uit willen zoeken of na willen kijken, vraagt u er de medewerker gerust naar!